Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Udruga invalida Bjelovar › o_nama › konvencija-o-pravima-osoba-s-invaliditetom


Invaliditet

Osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna i osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.

Više pogledajte u PRILOGU.


Sadržaj rubrike