24.05.
2018.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Invaliditet

Osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna i osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu spriječavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.
  Saznajte više >24.05.
2013.

UDRUGA INVALIDA BJELOVAR

Udruga invalida Bjelovar djeluje na području grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilogorske županije:
- gradovi: Garešnica, Grubišno Polje, Čazma;
- općine: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Šandrovac, Severin, Zrinski Topolovac, Veliko Trojstvo, Velika Pisanica, Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje, Velika Trnovitica.

Udruga invalida Bjelovar krovna je udruga za udruge članice koje okupljaju: Osobe s tjelesnim invaliditetom, slijepe i slabovidne osobe, osobe oštećena sluha te osobe s mentalnom retardacijom.
  Saznajte više >24.05.
2013.

DEKLARACIJA o pravima osoba s invaliditetom

» Osoba s invaliditetom je svaka osoba koja je zbog tjelesnog i/ili mentalnog oštećenja, privremenog ili trajnog, prošlog, sadašnjeg ili budućeg, urođenog ili stečenog pod utjecajem bilo kojeg uzroka, izgubila ili odstupa od očekivane tjelesne ili fiziološke strukture, te je ograničenih ili nedostatnih sposobnosti za obavljanje određene aktivnosti na način i u opsegu koji se smatra uobičajenim za ljude u određenoj sredini.

» Osoba s invaliditetom ima pravo na sva prava i slobode koja proizlaze iz Ustava, zakona i ove Deklaracije neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama, kao i vremenu i uzroku invaliditeta.
  Saznajte više >24.05.
2013.

BONTON u svakodnevnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom

1. Prepoznate li potrebu za pružanjem pomoći osobi s invaliditetom, pitajte ju kako joj najbolje možete pomoći.

2. Prilikom upoznavanja ne izbjegavajte rukovanje s osobom koja ima umjetnu ili amputiranu ruku. Rukujte se npr. lijevom rukom ili dodirom, onako kako to najbolje odgovara osobi s invaliditetom.

3. Obraćajte se neposredno osobi s invaliditetom, a ne roditelju, partneru, prijatelju ili prevoditelju.
  Saznajte više >