Predstavljanje Programa podrške građanima Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju

Udruga invalida Bjelovar › dogadaji › predstavljanje-programa-podrshke-graanima-republike-hrvatske-nakon-ulaska-u


Javna rasprava, Zadar (IMPACT – Europski centar za međusektorsku suradnju) - 3. srpnja 2013.

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva (NZCD) i Europskoga centra za međusektorsku suradnju, u suradnji s organizacijom ECAS iz Bruxellesa, u srijedu 3. srpnja 2013. godine u Zadru (IMPACT – Europski centar za međusektorsku suradnju), održano je „Predstavljanje Programa podrške građanima Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju“.

Predstavljanje programaPredstavljanje programaPoštivanje ljudskih prava prioritet je za građane Europske unije, a Povelja Europske unije o temeljnim pravima, koja je stupila na snagu 2009., nadnacionalni je dokument koji treba ojačati te slobode.

Tom prigodom prikazana su dva video spota koja je producirao portal Euronews iz Bruxellesa, u suradnji s ECAS-om, a vezana uz ulazak Hrvatske u EU. Spotovi su prevedeni na hrvatski jezik, a govore o temeljnim pravima građana Europske unije, načinima na koji ih mogu ostvariti te daljnjim izazovima u području unaprjeđivanja pravnog okvira u Hrvatskoj.

Teme:

- predstavljanje Programa podrške građanima RH nakon ulaska u EU - Cvjetana Plavša-Matić, upraviteljica Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
- osvrt na značajnije dokumente vezane uz temu građanskog savjetovanja u EU („50 pitanja i odgovora o pravima građana Europske unije“ i „Povelja Europskog građanstva“) - Marina Pejčinović-Burić, UNDP-IMPACT
- prikaz aktivnosti IMPACT ureda za međusektorsku suradnju i dijalog u Bruxellesu - Kenan Hadžimusić, ECAS
- pregled sustava savjetovanja građana kroz predstavljanje projekta „Trostruko A za građane“: pristup informacijama, savjetovanje i aktivna pomoć te kratki prikaz rezultata Nacionalnog izvješća - Anthony Valcke, University of Kent; Kenan Hadžimusić, ECAS i Pavle Schramadei, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Sudionici Programa bili su, pored predstavnika organizacija civilnoga društva iz cijele Hrvatske i predstavnici Udruge invalida Bjelovar.


Sadržaj rubrike
›› RADNI SASTANAK PARTNERA PROJEKTA ‘SPONA’ | ›› SVEČANA SJEDNICA UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR POVODOM PROSLAVE 65 GODINA POSTOJANJA I RADA UDRUGE | ›› VI. SIMPOZIJ ZA VODITELJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM | ›› UTIB ODRŽALA XII. SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE „BJELOVAR 2019“ I DAN OTVORENIH VRATA UDRUGE | ›› GODIŠNJA REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE TJELESNIH INVALIDA BJELOVAR | ›› SKUPŠTINA UDRUGE OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA BJELOVAR - UOSIT | ›› PRAVNA KLINIKA U BJELOVARU | ›› REDOVNA IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA BJELOVAR | ›› POZIV NA INFORMATIVNE RADIONICE PROJEKTA ‘SPONA’ | ›› Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama | ›› Državno prvenstvo gluhih u kuglanju ekipno u Bjelovaru 21.04.2018. | ›› Dinamovci i Bjelovarski doručak | ›› Tiskovna konferencija povodom početka provedbe projekta „Javnost - osobe s invaliditetom - politika“ | ›› Udruga invalida Bjelovar obilježila 20. godina rada udruge i Međunarodni dan osoba s invaliditetom | ›› Međunarodni dan osoba s invaliditetom | ›› Udruga invalida Bjelovar nastavila je suradnju s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu | ›› Europska konferencija osoba s invaliditetom | ›› Novi zakon, nove mogućnosti, novi izazovi | ›› Ekipno državno prvenstvo gluhih u kuglanju | ›› Provedba projekta Reach-out | ›› Sudjelovanje na radionici Praćenje i samovrednovanje napretka organizacije | ›› Turnir u elektroničkom pikadu – 3. kolo Regionalne lige Panonska Hrvatska, skupina A | ›› Turizam za sve (Tourism for everybody) – 1.4.2014. | ›› Izvještajna i Izborna skupština Udruge invalida Bjelovar | ›› PROJEKT: ZAJEDNO DO ZNANJA! | ›› Udruga slijepih Bjelovar obilježila Međunarodni dan žena | ›› UGIN obilježila Međunarodni dan žena | ›› Aktivnosti Društva za pomoć MRO Bjelovar | ›› Obilježen Međunarodni dan rijetkih bolesti | ›› Zabava – Valentinovo | ›› Aktivnosti u provedbi projekta Zajedno do znanja! | ›› Udruga slijepih Bjelovar | ›› Udruga gluhih i nagluhih Bjelovar | ›› Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama | ›› Posjet Društvu za pomoć mentalno retardiranim osobama Bjelovar | ›› Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom | ›› NOVIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA DO ASISTENATA U NASTAVI | ›› EUROPSKI TJEDAN KRETANJA (16.-22.9.2013.) | ›› Obilazak članova Udruge slijepih | ›› Pomoć slijepim osobama koja se provodi putem projekta Videći pratitelj za slijepe osobe | ›› Članovi Društva za pomoć MRO i kluba Bilogora na izletu | ›› Izložba radova nastalih u Kreativnoj radionici Društva za pomoć MRO i kluba Bilogora | ›› Izlet članova Udruge gluhih i nagluhih u Bizovačke toplice | ›› Međunarodni turnir u kuglanju za gluhe u Splitu 10.-14.7.2013. | ›› Predstavljanje Programa podrške građanima Republike Hrvatske nakon ulaska u Europsku uniju |