UDRUGA INVALIDA BJELOVAR
I. Gundulićeva 1, 43000 Bjelovar
Tel./fax: +385 (0) 43 245 022, www.udruga-invalida.com
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Predsjednik udruge: Tomislav Novosel, prof.
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address), Tel.: +385 91 58 23727
Žiro Račun: HR3424020061100000465, ERSTEBANK
MB: 3308839, OIB: 15545322590


Osobe s tjelesnim invaliditetom

Osoba ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi, a prema težini invaliditeta za pokretanje tijela (hodanje, premještanje, ručna aktivnost) potrebna su određena ortopedska pomagala (proteze, aparati, štake ili invalidska kolica i dr.). U ovu skupinu spadaju i osobe s oštećenjem unutrašnjih organa.


Slijepe i slabovidne osobe

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je preuzela i Hrvatska, slijepom se smatra osoba koja ima potpuni gubitak svjetla ili ostatak vida sa korekcijom ili bez korekcije do 3/60 (0,05). Slijepom se smatra i ona osoba koja na boljem oku ima suženo vidno polje na 5 stupnjeva oko fiksacijske točke.


Osobe oštećena sluha

Oštećenja sluha su gluhoća i nagluhost. Osobe oštećena sluha dijele zajednički način komunikacije: znakovni jezik gdje je primaran način komunikacije sa svijetom, vizualan.


Osobe s intelektualnim teškoćama

Mentalna retardacija je stanje u kojemu je značajno otežano uključivanje u društveni život, a povezano je sa zaustavljenim ili nedovršenim razvojem intelektualnog funkcioniranja što je utvrđeno na osnovi medicinske, psihološke, defektološke i socijalne ekspertize. Intelektualna razina izražava se kvocijentom inteligencije od 0 do 69.
Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1
Tel/Fax: +385 (0)43 220 004
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
www.utib.hr
Udruga slijepih Bjelovar
43000 Bjelovar, A. Trumbića 4A
Tel/Fax: +385 (0)43 245 022
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
www.slijepi-bjelovar.com
Udruga gluhih i nagluhih
43000 Bjelovar, Mažuranićeva 3
Tel/Fax: +385 (0)43 245 022, 220-485
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
www.udruga-invalida.com/index.php/udruga_gluhih_nagluhih
Udruga osoba s intelektualnim teškoćama
43000 Bjelovar, I. Gundulića 1, Ivanovčanska  4
Tel/Fax: +385 (0)43 245 022, 211-134
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
www.dmro-bjelovar.hr